23 de maig de 2011

Citadel Finecast

He d'admetre que tinc opinions encontrades pel que fa a Citadel Finecast. Per una banda me n'alegre, perquè les figures seran més lleugeres (això sembla una ximpleria però no ho és, a tots ens ha caigut una miniatura i se'ns ha desfet) i per altra banda tinc por, perquè sé que seran més cares i més difícils de treballar. Sí, almenys per la meva experiència amb miniatures de Forgeworld, la resina és més difícil de treballar que el metall. I menys duradora, és a dir, més fàcil de trencar.
Una altra part bona és que s'acabaran les rascades, perquè el metall tendeix a pelar-se del transport, i és un rotllo d'arreglar, la veritat. Les vores i les puntes sempre acaben per pelar-se, encara que els protegeixis molt. Però ara podrien trencar-se, si van mal protegides.
El més segur és que em compre algun zoantrop, que són els que menys m'agradava que fossin en metall. Em compraria un Tirà d'Eixam, però casualment me'n vaig comprar un en Nadal, quina casualitat!

I must admit that I have opposed opinions regarding Finecast Citadel. On one hand I'm happy, because the figures will be lighter (so it seems silly but it is not, we all have a miniature that fell and it broke) and in the other hand I'm afraid, because I know that they will be more expensive and harder to work. Yes, at least for my experience with Forgeworld miniatures, resin is more difficult to work than metal. And less durable, ie, easier to break.

Another good part is that it will be the end of scratches, because the metal tends to peel off due to transport, and is a pain to fix, really. The edges and tips always end up scratched, in spite of protection. But now they might break if they are protected badly.

Certainly, I would like to buy me some Zoanthrope, which are the least ones I liked they were metal. I would like to buy a Hive Tyrant, but I casually bought one at Christmas, what a coincidence!


22 de maig de 2011

Llistes de Dimonis de Slaanesh: 1500 punts / Slaaneshi Daemons Lists: 1500 points

No sé per quina de les tres llistes següents decidir-me, per als meus 1500 punts de Dimonis de Slaanesh. Ajudeu-me contestant a l'enquesta de l'esquerra!

I don't know which of the following three lists is better for my 1500 points of Slaaneshi Daemons. Help me by answering the poll on the left!

Llista List A:

Guardià de secrets - almesc soporífic / Guardian of Secrets - Soporific Musk
2x Herald de Slaanesh - carro, icona / Herald of Slaanesh - Chariot, Icon
2x 4 Diables / Fiends
4x 5 Diablesses / Daemonettes
2x5 Rastrejadores / Seekers
2x Príncep dimoni - marca de Slaanesh, pell de ferro, aura de sotmetiment / Daemon Prince - Mark of Slaanesh, Iron Hide, Aura of Acquiescence
Esclafador d'ànimes - flegma / Soul Grinder - Phlegm


Llista List B:

Guardià de secrets - instrument / Guardian of Secrets - Instrument
2x Herald de Slaanesh - carro, icona / Herald of Slaanesh - Chariot, Icon
2x 4 Diables / Fiends
6x 5 Diablesses / Daemonettes
2x5 Rastrejadores / Seekers
Príncep dimoni - marca de Slaanesh, pell de ferro, aura de sotmetiment / Daemon Prince - Mark of Slaanesh, Iron Hide, Aura of Acquiescence
Esclafador d'ànimes - flegma / Soul Grinder - Phlegm

Llista List C:

Guardià de secrets - almesc soporífic, insturment / Guardian of Secrets - Soporific Musk, Instrument
2x Herald de Slaanesh - carro, icona / Herald of Slaanesh - Chariot, Icon
2x 3 Diables / Fiends
6x 5 Diablesses / Daemonettes
5 Rastrejadores / Seekers
2x Príncep dimoni - marca de Slaanesh, pell de ferro, aura de sotmetiment / Daemon Prince - Mark of Slaanesh, Iron Hide, Aura of Acquiescence
Esclafador d'ànimes - flegma / Soul Grinder - Phlegm

Gràcies per l'ajuda! Qualsevol altra opció és benvinguda!
Thanks for the help! Any other option is welcome!

2 de maig de 2011

Carros de Slaanesh / Chariots of Slaanesh

A la fi em vaig prendre un temps per a acabar de muntar els carros de Slaanesh, i així ja tinc complets els 1500 punts de dimonis de Slaanesh.

At last I took some time to assemble the chariots of Slaanesh, so now I have the full 1500 points of Slaaneshi Daemons.