13 d’abril de 2011

Nova patrulla / New warband

He trobat un xaman en una botiga i he decidit fer la patrulla amb un mag per heroi, per veure si així em va millor. La nova patrulla queda així:

Els Esclafacranis
Punts: 247
Punts d'experiència: 3
Valoració: 247

Volghor el Visionari, xaman (77 punts)
Arma de mà addicional
Arquetip: mag
La Guàrdia de Volghor, manada de gors (95 punts)
10 gors, arma de mà addicional, campió i músic
Els Odiosos, manada d'ungors (75 punts)
10 ungors, llança, grup de comandament

I found a shaman in a store and I decided to make the warband with a magician as hero, to see if I do better. The new warband is as follows:

The Skullcrushers
Points: 247
Experience points: 3
Value: 247

Volghor the Visionary, Bray Shaman (77 points)
Additional hand weapon
Archetype: mage
Volghor's Guard, herd of Gor (95 points)
10 Gor, additional hand weapon, champion and musician
The Hateful, herd of Ungor (75 points)
10 Ungor, lance, command group

4 d’abril de 2011

Warhammer Patrulles / Warhammer Warbands

Uns amics i jo volem començar una campanya de patrulles (amb les regles traduïdes per Cargad). Avui hem fet una batalla de prova. El meu amic duia Homes Llangardaix i jo Homes Bèstia. M'ha fet pols, amb la seva unitat de sauris.
Ací teniu les regles, traduïdes al castellà (Regles i Regles de campanyes).
Jo he usat la següent patrulla:

Els Escorxadors de Terghur
Punts: 248
Punts d'experiència: 2
Valoració: 248

Terghur el Cafre, bel·ligor (93 punts)
Armadura pesada i arma a dues mans
Arquetip: bàrbar
Els Gossos de Terghur, manada de gors (80 punts)
10 gors, arma de mà addicional
Els Odiosos, manada d'ungors (75 punts)
10 ungors, llança, grup de comandament

I and some friends want to begin a Warbands campaign (with this rules). Today we played a sample battle, my friend with Lizarmen and I with Beastmen. He broke me, with his unit of Saurus.
I used this warband:

Terghur's Slaughterers
Points: 248
Experience points: 2
Value: 248

Terghur the Brute, Wargor (93 points)
Heavy armour and two hands weapon
Archetype: barbarian
Terghur's Hounds, herd of Gor (80 points)
10 Gor, additional hand weapon
The Hateful, herd of Ungor (75 points)
10 Ungor, lance, command group