31 de març de 2011

A la càrrega! / Charge!

21 de març de 2011

Segona manada de gors / Second Gor Herd

Primers gors pintats / First painted Gors

Els he trobat més fàcils de pintar que els ungors.

I found them easier to paint than Ungors.

11 de març de 2011

Centigor

9 de març de 2011

Cabdill / Chieftain

2 de març de 2011

Taula de pintura dels Homes bèstia / Paint table of Beastmen

He fet una taula amb els passos que segueixo per pintar els homes bèstia. Us la podeu descarregar ací.

I've done a table with the steps taken by me to paint beastmen. You can download it here, but it is written in Catalan.