25 de febrer de 2011

Caçadors ungors / Ungor Raiders

Són els primers homes bèstia que he pintat i són més fàcils de pintar que els ungors amb llança que estic pintant ara, però en general són molt ràpids de pintar. Perdó per la foto, que m'ha quedat massa fosca. 

These are the first beastmen that I painted and are easier to paint than the Ungor with lances that I'm now painting, but in general are very quick to paint. Sorry about the picture, which is too dark.

24 de febrer de 2011

Primera manada de mastins del caos / First herd of Chaos Warhounds

L'esquema de color és molt senzill, potser una mica fosc, però al cap i a la fi és el que pretenia. Volia que semblessin malignes. Es pinten ràpid (més que els ungors), cosa que s'agraeix en unitats bàsiques.

The colour scheme is very simple, maybe a little dark, but at the end is what we intended. I wanted them look evil. They are fast to paint (more than ungor), which is appreciated in basic units.


23 de febrer de 2011

Segona manada de mastins del caos / Second herd of Chaos Warhounds

No són gens difícils de muntar, la veritat. En un moment els tens enllestits. No m'agraden massa les cues, però bé, al cap i a la fi, estan tocats pel caos. He llegit que no són massa bons, però almenys són ràpids.

They aren't difficult to assemble, really. In a little while are finished. I don't like so much tails, but hey, after all, are touched by chaos. I read that are not so good, but at least they are fast.
 

Goneth, Bel·ligor / Goneth, Wargor

Aquest és l'heroi que dirigirà de moment el meu exèrcit d'homes bèstia. L'he tret d'un grup de comandament de bestigors que vaig trobar en una botiga a preu de saldo. La veritat és que m'agrada prou com a bel·ligor.

This is the hero that currently will lead my Beastmen army. I've taken it from a command group of beastigors I found a shop in bargain price. The truth is that I quite like it as wargor.


19 de febrer de 2011

En projecte: 500 punts d'Homes Bèstia / In project: 500 points of Beastmen

Llista d'exèrcit: / Army list:

amb armadura pesada / with heavy armour

  • 10 ungors - muntats / assembled
amb grup de comandament i llances / with command group and lances
  • 10 ungors
amb llances (emboscada)/ with lances (ambush)
  • 10 gors
amb grup de comandament i arma de mà addicional / with command group and additional hand weapon
  • 10 gors
amb arma de mà addicional (emboscada) / with additional hand weapon (ambush) - muntats / assembled

Sense senyal

Freedom of expression!

12 de febrer de 2011

Primer ungor / First Ungor

Estic pintant uns pocs homes bèstia. La veritat és que les miniatures m'agraden molt, i són agradables de pintar.

I'm painting a few beastmen. The truth is that I love the miniatures, and they are nice to paint.


6 de febrer de 2011

Noves adquisicions / New acquisitions

Us deixo una foto de les noves adquisicions d'aquest Nadal. Són un nou tirà d'eixa, uns guerrers tirànids i un trigó.

Here is a picture of my new acquisitions of this Christmas. They are a new Hive Tyrant, a Warriors box and a Trygon.


5 de febrer de 2011

Retorn a la feina / Come back to work

Ja he acabat els exàmens i he tornat a pintar els meus tirànids. Durant el Nadal he muntat també un trigó, aviat hi penjaré les fotos!

I've finished my tests and I've come back to paint my Tyranids. During Christmas I've assembled too a Trygon, soon I'll post the pictures of it!