17 de juliol de 2011

Començant amb Infinity / Begining with Infinity

Duc ja uns mesos mirant el seu web i per fi m'he decidit a provar Infinity. És un joc que em crida molt, no només per la seva estètica, sinó pel plantejament com a joc de poques miniatures, estratègic i tàctic, amb una ambientació de ciència ficció i un aire de guerra de guerrilles.
Avui m'he acostat a Camelot i m'he pillat un Starter Pack del Exèrcit Sectorial Japonès, que és el que més em crida. No és perquè siga especialment fan dels japonesos, encara que he estudiat japonès a la universitat i m'encanta la seva cultura i el seu menjar, sinó per l'estètica de pantalons amples i espases, amb aquesta mescla de tecnologia i tradició que sempre m'ha agradat (no en va sóc fan del Steampunk).

I've been watching for few months their website and finally I decided to try Infinity. It's a game that I like a lot, not only for aesthetics but for its approach as a game of few miniatures, strategic and tactical, with a science fiction setting and an air of guerrilla warfare.
Today I've come to Camelot and I picked up a Starter Pack Sectoral Japanese Army, which is the one I liked most. Not because I am particularly a fan of Japan, although I studied Japanese at university and I love their culture and food, but the aesthetics of baggy pants and swords, with that mixture of technology and tradition I've always liked (not for nothing I'm a fan of Steampunk).


La caixa està molt bien pensada. És molleta, cosa que gairebé impossibilita que les miniatures se subministren doblegades o trencades, i a més a més és molt útil per a transportar després les miniatures. I com que Infinity és un joc de menys d'una dotzena de miniatures, en una o com a molt dues caixes cap tot l'exèrcit. Ja, com que fa menys mandra desplaçar-se a jugar, no?
Les miniatures són per regla general més delgades que les de Warhammer. És qüestió d'estètica. Infinity té una estètica mangoide (no sols en les tropes sectorials japoneses), i Warhammer se suposa que està basat en una estètica més Heavy Metal.

The box is well thought out. It is padded, which is almost impossible for the miniatures are supplied bent or broken, and is very useful for transporting miniatures later. And because Infinity is a game of less than a dozen models, at most one or two boxes are enoght to carru the entire army. Yeah, like that gives less lazy move to play, right?
Miniatures are generally thinner than those of Warhammer. It's a matter of aesthetics. Infinity has a mangoid aesthetic (not just Sectoral Japanese troops), and Warhammer is supposed to be based on a Heavy Metal aesthetic.

Tenen molt bona qualitat. Només he trobat un petit defecte: una línia de motlle a l'ull d'un dels keisotsu, però res que no pugui arreglar-se amb la fulleta. M'ha sorprès la petitesa de les mans, cosa que els dóna bastant realisme. Sempre m'han estranyat les manotes que es gasten algunes miniatures de Warhammer.
Les bases són una mica més burdes que les de GW, però són pràcticament iguals. De fet, es podrien intercanviar i ningú no les sabria diferenciar ja pintades.
Ara, a muntar-les. Ah, i a llegir-se les regles, que es troben al seu web debades. Hi he pegat una ullada a la botiga, i crec que no compraré el llibre, de moment. Les seccions que no estan per a descarregar són les de rerefons i descripció de les unitats, i de moment no tinc l'economia per balafiar.

They have very good quality. I have found only one small flaw: a line of mold in the eye of one of the Keisotsu, but nothing that can not get away with the cutter. I was surprised by the smallness of the hands, which gives you enough realism. I've always missed the big hands that have some Warhammer miniatures.
Bases are a bit cruder than those of GW, but virtually the same. In fact, could be exchanged and no one would notice once painted.
Now, to mount them. Oh, and read the rules, which are freely available on their website. There I have read the rules at the store, and I won't buy the book at the moment. The sections that are not available for download are the background and description of units, and now I have no economy to waste.

2 comentaris:

Old Shatter Hands ha dit...

Infinity is a great game, I've been playing it for a few months already. The japanese sectorial army is a decent one to start with. It has all you need to form a flavorful, yet tactical army that excels at close range, but can still be effective at long range. Be sure to get a keisotsu with heavy machine gun and some haramakis and you'll do well.

Astraud ha dit...

I'm Starting to play too and Im trying to pait it =D. Please when you paint your miniatures post it.
Perdón por mi inglés, hablo como canibal, jeje. Buenas miniaturas! Por favor postea cuando las pintes que yo ando en eso