23 de maig de 2011

Citadel Finecast

He d'admetre que tinc opinions encontrades pel que fa a Citadel Finecast. Per una banda me n'alegre, perquè les figures seran més lleugeres (això sembla una ximpleria però no ho és, a tots ens ha caigut una miniatura i se'ns ha desfet) i per altra banda tinc por, perquè sé que seran més cares i més difícils de treballar. Sí, almenys per la meva experiència amb miniatures de Forgeworld, la resina és més difícil de treballar que el metall. I menys duradora, és a dir, més fàcil de trencar.
Una altra part bona és que s'acabaran les rascades, perquè el metall tendeix a pelar-se del transport, i és un rotllo d'arreglar, la veritat. Les vores i les puntes sempre acaben per pelar-se, encara que els protegeixis molt. Però ara podrien trencar-se, si van mal protegides.
El més segur és que em compre algun zoantrop, que són els que menys m'agradava que fossin en metall. Em compraria un Tirà d'Eixam, però casualment me'n vaig comprar un en Nadal, quina casualitat!

I must admit that I have opposed opinions regarding Finecast Citadel. On one hand I'm happy, because the figures will be lighter (so it seems silly but it is not, we all have a miniature that fell and it broke) and in the other hand I'm afraid, because I know that they will be more expensive and harder to work. Yes, at least for my experience with Forgeworld miniatures, resin is more difficult to work than metal. And less durable, ie, easier to break.

Another good part is that it will be the end of scratches, because the metal tends to peel off due to transport, and is a pain to fix, really. The edges and tips always end up scratched, in spite of protection. But now they might break if they are protected badly.

Certainly, I would like to buy me some Zoanthrope, which are the least ones I liked they were metal. I would like to buy a Hive Tyrant, but I casually bought one at Christmas, what a coincidence!


1 comentari:

Joel ha dit...

Hi, I came across your site and wasn’t able to get an email address to contact you. Would you please consider adding a link to my website on your page. Please email me back and we'll talk about it.

Thanks!

Joel Houston
JHouston791@gmail.com