24 de desembre de 2010

BON NADAL / MERRY CHRISTMAS

Us desitjo bon Nadal i felices festes!

I desire you Merry Christmas and happy holidays!

23 de desembre de 2010

Fòrum sobre wargames en català

Hem obert un nou fòrum per parlar sobre wargames en català, ja que fins ara no n'hi havia.


We have opened a new forum to discuss about wargames in Catalan, as until now there was none.

15 de desembre de 2010

Llista de tirànids de 1500 punts / 1500 points Tyranids list

Incloent el trigó que tindré aquest Nadal, vull aconseguir per fi els 1500 punts de tirànids. La llista seria la següent:

Tirà d'eixam (amb canó verinós pesat)
3 zoantrops
10 hormagants
18 termagants
3 guerrers tirànids (els tres amb urpes acerades)
4 guerrers tirànids (tres amb escopidor, un amb canó verinós)
4 mantífexs (un amb urpes acerades)
Carnífex (amb canó verinós pesat)
Carnífex (amb urpes trituradores)
Trigó (Prime)

Including the trygon that I'll have this Christmas, I want to reach at least the 1500 points of Tyranids. The list will be the following:

Hive Tyrant (with Heavy Venom Canon)
3 Zoanthropes
10 Hormagaunts
18 Termagants
3 Tyranid Warriors (all of them with Rending Claws)
4 Tyranid Warriors (three with Deathspitter, one with Venom Canon)
4 Mantifex (one with Rending Claws)
Carnifex (with Heavy Venom Canon)
Carnifex (with Crushing Claws)
Trygon (Prime)

14 de desembre de 2010

Horror indescriptible / Indescribable Horror

5 de desembre de 2010

Cicatrius Blanques / White Scars