28 d’octubre de 2010

Falcons de Foc / Fire Hawks

Ja tinc el IA: 9, i m'han agradat molt els Falcons de Foc. Estic fent unes proves de pintura per pintar alguna esquadreta.

I have already got the IA: 9, and I like a lot the Fire Hawks. I'm doing a few paint tests to paint any squad.


24 d’octubre de 2010

Planetary Empires

He pintat ja quasi tots els hexàgons de Planetary Empires que necessitem per a la campanya de Sammos IV.

I have already painted almost all the hexagons of Planetary Empires that we need for the Sammos IV campaign.
22 d’octubre de 2010

La bogeria de Slaanesh / Slaanesh' madness


Perquè la bogeria de Slaanesh és més sàvia que la saviesa de l'home, i la feblesa de Slaanesh és més forta que la fortalesa de l'home.

For the foolishness of Slaanesh is wiser than man's wisdom, and the weakness of Slaanesh is stronger than man's strength.

21 d’octubre de 2010

Carro de Slaanesh / Charriot of Slaanesh

Estic construint un carro de Slaanesh, a veure si això millora una mica el meu exèrcit de Slaanesh, perquè de veres que ho necessito.

I amb scratch-building a charriot of Slaanesh, and I hope this will improve my Slaanesh army, because I trully need it.

9 d’octubre de 2010

Pas a pas: uns marcadors d'objectiu simples / Step by step: simple objective markers

Heus aquí uns simples marcadors d'objectius fets amb el kit de Ruïnes. El primer pas ha estat pegar les calaveres a les bases.

Here you have some simple objective markers made with the Ruins kit. The first step was to glue the skulls into the bases.


El segon pas és aplicar-hi sorra.

The second step was to apply sand.


Després, els he imprimat amb esprai negre.

Next, I gave them imprimation with black spray.


Llavors vaig pintar les calaveres amb Charadon Granite.

Then I painted the skulls with Charadon Granite.


El següent pas va ser aplicar un pinzell sec de Adeptus Battlegrey a les calaveres.

The next step was to apply a drybrush of Adeptus Battlegrey to the skulls.


També a les calaveres, vaig apligar un segon pinzell sec amb Dheneb Stone.

Also to the skulls, I applied a second drybrush with Dheneb Stone.


La sorra la vaig pintar amb un pinzell sec de Shadow Grey, i a algunes zones, amb Khemri Brown.

The sand, I painted it with a drybrush of Shadow Grey, and, to some zones, with Khemri Brown.
Llavors, vaig aplicar un altre pinzell sec a la sorra amb Codex Grey, seguit d'un altre amb Fortress Grey.

Then, I applied another drybrush to the sand with Codex Grey, followed by another one with Fortress Grey.
A continuació vaig fer un rentatge a tota la miniatura amb Devlan Mud, i vaig pintar la base amb Charadon Granite.

Following, I washed the entire model with Devlan Mud, and I painted the base with Charadon Granite.


L'últim pas va ser aplicar dues capes de vernís a la miniatura, i pegar la gespa electrostàtica.

The last step was to apply two layers of varnish to the miniature, and to glue the static grass.I ja està! Tres simples i útils marcadors d'objectiu!

And it's done! Three simple and useful objective markers!

6 d’octubre de 2010

Campanya Sammos IV

Ha començat la campanya Sammos IV al fòrum Ultima Segmentum.

The Sammos IV campaign has started in Ultima Segmentum forums.

1 d’octubre de 2010

Rastrejadores / Seekers

Ja he acabat les rastrejadores de Slaanesh, amb el mateix esquema de color que les diablesses. Personalment, m'agraden molt aquests models.

I have finished the Seekers of Slaanesh, with the same colour scheme that the Daemonettes. Personally I like a lot these models.