26 d’agost de 2010

Slaaneshi poem? / Poema slaaneshià?

worshipping the Same
they squirm and they spawn
and a world is for them,them;whose
death's to be born)

his birth is their fear is their blind fear
-haunts all unsleep
this cry of one fiend,
a thousand dreams thick

(crying they brood
breeding they wince)
his laugh is a million griefs wide(it
shall bury much stench)

and a hundred joys high are such shoulders
as cowards will scheme
to harness:let all
unfools of unbeing

set traps for his heart,
lay snares for his feet
(who wanders only through white darkness
who moves in black light
dancing isn'ts on why,digging bridges with mirrors
from whispers to stars;
climbing silence for ifs
diving under because)

only who'Il say
"and this be my fame,
the harder the wind blows the
taller i am"

e. e. cummings


adorant La Mateixa
es retorcen i engendren
i un món és per ells,ells;dels quals
la mort és nàixer)

la seva naixença és el seu temor cec
-ronda tot inson
aquest crit d'un sol dimoni,
atapeït d'un miler de somnis

(adulant coven
engendrant reculen)
el seu riure és d'una amplada d'un milió de penes(en-
terarà molta pudor)

i d'una alçada de cent joies són aquestes espatlles
perquè els covards ordiran
arnesar:que tots
els infolls de noser

posin ceps al seu cor,
parin paranys als seus peus
(el qui només vagareja a través de les blanques tenebres
el qui es mou en la negra llum
fa ballar no-és sobre per què,excava ponts amb miralls
des dels murmuris fins a les estrelles;
escalada el silenci per sis
immersió sota perquè)

només el qui digui
"i que aquesta sigui la meva fama,
com més fort bufa el vent
més gran sóc"

e. e. cummings

19 d’agost de 2010

Següent pas: 500 punts de dimonis de Slaanesh / Next step: 500 points of Slaaneshi Daemons

Ja els tinc muntats, ara haig de pintar-los. La llista d'exèrcit dels 500 punts és:

Herald de Slaanesh (amb Mirada hipnòtica) - 55
2 Diables de Slaanesh - 60
6 Diablesses - 84
6 Diablesses - 84
5 Rastrejadors - 85
Príncep dimoni (amb Força impia i Pell de ferro) - 130


I have them mounted, now I have to paint them. The army list of the 500 points is:

Herald of Slaanesh (with Daemonic Gaze) - 55
2 Fiends of Slaanesh - 60
6 Daemonettes - 84
6 Daemonettes - 84
5 Seekers - 85
Daemon Prince (with Unholy Might and Iron Hide) - 130

15 d’agost de 2010

Kill Team de Slaanesh acabat / Slaaneshi Kill Team finished

Per fi he acabat el Kill Team!

At last I've finished the Kill Team!