31 de maig de 2010

Campanya de Kill Team basada en mapa / Map Based Kill Team Campaing

Aquí us deixo una campanya de Kill Team basada en mapa. L'he feta bilingüe, per al fòrum Ultima Segmentum.

Here you have a Map Based Kill Team Campaign. I've done it bilingual, for the Ultima Segmentum forums.

23 de maig de 2010

17 de maig de 2010

Kill Team tau / Tau Kill Team

Tinc preparat un Kill Team tau per al pròxim torneig de Kill Team. Us en deixo la llista per si voleu opinar:
  • 3 armadures de sigil, una amb blàster de fusió
  • 6 guerrers del foc, quatre amb carrabines d'inducció
  • 4 drones de combat

I have prepared a Tau Kill Team for the next Kill Team tournament. Here you have the list:
  • 3 Stealth Armours, one of them with Fusion Blaster
  • 6 Fire Warriors, four of them with Pulse Carabines
  • 4 Combat Drones

4 de maig de 2010

Un d'encara més antic / An older one

Furonejant per l'ordinador he trobat aquesta foto, d'un necró molt més antic (de fa un parell d'anys), que vaig pintar per a un amic, un escorxador. Perdó per la baixa qualitat de la foto, sé que és horrible!

Seeking in the computer I found this picture, a Necron much older (a couple of years) that I painted for a friend, a Flayed One. Sorry for the poor quality of the picture, I know that it's horrible!

2 de maig de 2010

Els meus primers necrons / My first Necrons

Aquí us deixo els primers necrons que he pintat. També estic preparant unes cosetes d'escenografia necrona, ja us les mostraré!

Here you have the first Necrons that I've painted. I'm also preparing some Necron terrain, you'll see soon!

Escarabats necrons / Necron ScarabsGuerrers necrons / Necron Warriors