29 d’abril de 2010

Necrons

28 d’abril de 2010

Espectre necró / Necron Wraith

9 d’abril de 2010

Resum del I Torneig / Summary of I Tournament

Vam ser poca gent, com s'esperava. Només quatre, però vam ser prou per a passar una bona vesprada. Els participants vam ser els següents:
We were a few  people, as expected. Only four, but we were enough people to spend a good afternoon. The participants were the following:


Lluís, àlies Muerde, amb la Guàrdia Imperial
Lluís, aka Muerde, with Imperial Guard


Miguel, àlies Berserker, amb la Guàrdia Imperial
Miguel, aka Berserker, with Imperial Guard


Jorge, àlies Luna de hierro, amb els Mercenaris Kroot (de Chapter Approved)
Jorge, aka Luna de hierro, with Kroot Mercenaries (from Chapter Approved)


Rubén, àlies Morkai5, amb els Llops Espacials
Rubén, aka Morkai5, with Space Wolves


 Els participants, en conjunt
The participants, together

A continuació unes fotos dels Kill Teams, més de prop:
Then some pictures of the Kill Teams, more closely:
Com que només érem quatre, vam decidir de fer una partida contra cadascun dels altres, i el que guanyés més partides, guanyaria el torneig. Així doncs, les partides van ser:
Because we were only four, we decided to make a game against each other, and who wins more games, wins the tournament. So the games were:

Luna de hierro vs. Muerde = Luna de hierro
Berserker vs. Morkai5 = Morkai5
Luna de hierro vs. Morkai5 = Morkai5
Muerde vs. Berserker = Berserker
Luna de hierro vs. Berserker = Luna de hierro
Muerde vs. Morkai5 = Morkai5

El rànking del torneig queda, doncs, de la següent manera:
Tournament ranking is therefore as follows:

1. Morkai5 (3 victòries)
2. Luna de hierro (2 victòries)
3. Berserker (1 victòria)
4. Muerde (0 victòries)

Finalment, us deixo unes fotos de grans moments del torneig:
Finally, I leave you some photos of great moments of the tournament:

Venjançaaa! Els guàrdies imperials corren a venjar la mort del seu company!
Revenge! The Imperial Guards run to avenge the death of their comrade!

El líder kroot fa que el Chimera salti pels aires!
The Kroot leader makes the Chimera jump through the air!

Tots a pel Sentinel!
Destroy the Sentinel!

I Torneig de Kill Team d'Ultima Segmentum - Seu de València / I Kill Team Tournament of Ultima Segmentum - Seat of València

Demà tindrà lloc el primer Torneig de Kill Team del fòrum Ultima Segmentum. Serem poca gent, però la cosa promet ser divertida. S'organitza a la botiga Camelot, al Passatge Doctor Serra (al costat de la Plaça de Bous i de l'Estació del Nord) de València.

Kill Team és una missió que apareix al llibre Missions de Combat, recentment publicat. L'organització ha estat una mica precipitada, i la gran part dels equips mortals romandran segurament sense pintar.

Aviat posaré les fotos del Torneig i els equips mortals participants (si m'és possible, en posaré també les llistes). Desitgeu-me sort!

Tomorrow will be the first Kill Team Tournament of the Ultima Segmentum forum. We will be very few people, but it promises to be fun. It's organized in the store Camelot, at the Doctor Serra narrow street  (next to the Bullring and the Estació del Nord) in València.

Kill Team is a mission that appears in the Battle Missions book, recently released. The organization has been a bit hasty, and most teams probably remain unpainted.

Soon I'll post the photos of the tournament and the teams participating (If possible, I will also post the army lists). Wish me luck!

6 d’abril de 2010

Organització dels Guardians del Conclave / Guardians of the Covenant Chapter Organization

D'igual manera que a l'anterior post, ací teniu la taula d'organització del capítol dels Guardians del Conclave, basant-me també en la visió del capítol que hi ha al fòrum Bolter and Chainsword.


Descarregueu-vos-la ací.

Similarly to the previous post, here are the organization chart of the Guardians of the Covenant chapter, based also in the chapter's vision in the Bolter and Chainsword forum.


Download it here.

3 d’abril de 2010

Organització dels Esquinçadors de Carn / Flesh Tearers Chapter Organization

He fet una taula d'organització del capítol dels Esquinçadors de Carn, un capítol successor dels Àngels Sagnants. He agafat totes les dades existents sobre el capítol, i me n'he inventat la resta. Estic obert a suggerències!També podeu descarregar-vos-la ací.

I've done a Chapter Organization Chart of Flesh Tearers, a successor chapter of Blood Angels. I took all the existing fluff about the chapter, and I've invented the rest. I'm open to suggestions!You can download it here.