22 de març de 2010

Successors dels Àngels Sagnants

He traduït el nom dels Àngels Sagnants i dels seus successors, ara que és imminent la sortida del seu nou Còdex. Us deixo l'equivalència entre els noms anglesos i els catalans, a veure què us sembla. Ha estat una traducció difícil, i estic obert als vostres comentaris sobre la traducció.

I have translated the name of the Blood Angels and their successors, now that is imminent the release of their new Codex. Here is the equivalence between English and Catalan names, in order to see what do you think. It has been a difficult translation, and I'm open to feedback from you about the translation. 


Capítol fundacional / Foundation Chapter

Àngels Sagnants / Blood Angels

Segona fundació / Second Founding

Àngels Descarnats / Angels Encarmine
Àngels Sanguinis / Angels Sanguine
Àngels Vermellons / Angels Vermilion
Bevedors de Sang / Blood Drinkers
Esquinçadors de Carn / Flesh Tearers

Tercera fundació / Third Founding

Devoradors de Carn / Flesh Eaters

21a fundació / 21st Founding

Lamentadors / Lamenters

Fundació desconeguda / Unknown Founding

Ales Vermelles / Red Wings
Cavallers de Sang / Knights of Blood
Espases Sagnants / Blood Swords
Legió Sagnant / Blood Legion