31 de gener de 2010

Traducció al català dels termes del nou Còdex: Tirànids / Translation into Catalan of the terms of the new Codex: Tyranids

Com ja vaig fer amb alguns termes del Còdex: Imperi Tau (aquí), he traduït al català els termes de joc (és a dir, noms de criatures, regles i armes) que apareixen al nou Còdex: Tirànids, amb l'ajuda d'un altre estudiant de Filologia Catalana.

Feu-hi una ullada: Traducció al català dels termes del Còdex: Tirànids

As I did with some terms of the Codex: Tau Empire (here), I translated into Catalan the gaming terms (ie names of creatures, weapons and rules) that appear in the new Codex: Tyranids, with the help of another student of Catalan Studies.